Μια πρωτότυπη μελέτη 17 Ελλήνων και ξένων ερευνητών, που εξετάζουν το ρόλο του κυβερνοχώρου στα λαϊκά δρώμενα, είναι το βιβλίο «Πολιτισμοί του Διαδικτύου», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πεδίο με επιστημονική επιμέλεια του Ευάγγελου Αυδίκου, καθηγητή της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο καθηγητής, έχοντας ως ερευνητικά ενδιαφέροντα τις τελετουργίες, το υπερφυσικό, τον αστικό χώρο και τις πολιτισμικές ταυτότητες, στο δικό του κεφάλαιο με τίτλο «Like it. Συλλογικότητες στο διαδικτυακό χωριό του Facebook» αναφέρεται στην πρώτη του γνωριμία με το επικοινωνιακό παγκόσμιο χώρο ( όταν άρχισε να καταγράφει ανέκδοτα ) και θέτει τα εξής ερωτήματα: Έχει σχέση ο ψηφιακός πολιτισμός με αυτό που ορίζεται ως λαϊκός πολιτισμός; Ανταποκρίνεται ο κυβερνοχώρος στα όσα γνωρίζουμε για τη διαπροσωπική σχέση στο επικοινωνιακό γεγονός της παραγωγής και μετάδοσης του λαϊκού πολιτισμού; Έχει θέση η λαογραφία στο νέο πεδίο;

Το Facebook- υπογραμμίζει o πανεπιστημιακός- ανασυγκροτεί τον συμβολικό τόπο των συμβολικών σχέσεων, λειτουργεί ως αχαρτογράφητος και αναδιατυπώνει τον φαντασιακό χώρο των εθνικοτοπικών συλλόγων που για πολλά χρόνια χρησιμοποιούσαν τις τοπικές εφημερίδες για να επικοινωνήσουν για τους συντοπίτες τους. Θεωρώντας αυτόν τον χώρο κοινωνικής δικτύωσης διατράνωση της νεωτερικής κοινωνίας, σημειώνει ότι ναι μεν είναι αφετηρία ενός λαϊκού προβληματισμού αλλά έχει ως βασικό στόχο την προβολή του εαυτού. Ενός εαυτού ο οποίος είναι «τμηματικός» στον αχανή χώρο των ψηφιακών εταίρων.