Παρατείνεται χρονικά η ηλεκτρονική «Απογραφή πληθυσμού- κατοικιών». Αναγκαστική η παράταση. Αιτία η ιδιαίτερα μικρή συμμετοχή στη διαδικασία της απογραφής. Ελλιπής η ενημέρωση των πολιτών και ανεπαρκέστατη η οργάνωση και η προετοιμασία. Τα απογραφικά δελτία δεν έχουν φτάσει στα σπίτια και η ψηφιακή εφαρμογή για την απογραφή έχει μεγάλες αδυναμίες. Με αυτά τα δεδομένα, το ερώτημα είναι: Ποιά η αξιοπιστία της απογραφής και πόσο χρήσιμη είναι μια αναξιόπιστη απογραφή; 

Τα στοιχεία μιας αξιόπιστης απογραφής είναι ιδιαίτερα σημαντικά και χρήσιμα για το κράτος. Δεν γνωστοποιούν μόνον την κατάσταση των πραγμάτων, αλλά οδηγούν – πρέπει να οδηγούν- και στη διαμόρφωση πολιτικών. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ, με το «επιτελικό (της) κράτος» και στο θέμα αυτό αστοχεί και αποτυγχάνει.