Επιστολή στον πρωθυπουργό από περιβαλλοντικές οργανώσεις έντεκα χωρών της Μεσογείου ενάντια στο προτεινόμενο έργο Kassiopi Project

Τουλάχιστον δεκαοχτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις από έντεκα χώρες της Μεσογείου, μέλη της Μεσογειακής Συμμαχίας για τους Υγροτόπους (Mediterranean Alliance for Wetlands), καλούν εκ νέου τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη να σταματήσει τα σχεδιαζόμενα έργα (ξενοδοχείο, τουριστικές κατοικίες κ.ά.) στον Ερημίτη, στη βορειοανατολική Κέρκυρα, αποτρέποντας έτσι την καταστροφή μιας από τις τελευταίες ανέγγιχτες περιοχές του νησιού.

Όπως επισημαίνουν, ο Ερημίτης, ένας τόπος μεγάλης φυσικής ομορφιάς, φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα και παρέχει θεμελιώδεις οικολογικές υπηρεσίες στους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες. Αναπόσπαστο μέρος της περιοχής είναι οι τρεις παράκτιοι υγρότοποι που προστατεύονται από Προεδρικό Διάταγμα και είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Οι υγρότοποι αυτοί αποτελούν σημαντικές περιοχές στάσης και ανεφοδιασμού των πουλιών κατά τη μετανάστευση, ενώ φιλοξενούν πολυάριθμα είδη που προστατεύονται από την Ε.Ε., όπως η Στικτή Νεροχελώνα και το Λιμνόφιδο.

Παρά ταύτα, το μέλλον του Ερημίτη απειλείται από το προτεινόμενο έργο Kassiopi Project, το οποίο αναμένεται να επιφέρει σοβαρές αλλαγές στο τοπίο και τα οικοσυστήματα, υπογραμμίζουν. Καταγέλλουν δε ότι, παρά τις σημαντικές επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί για τη χρησιμότητα του έργου και μολονότι έχουν αναδειχθεί όλες οι αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή, η αποψίλωση των δέντρων και η εκκαθάριση του χώρου έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ, παρά το αυστηρό καθεστώς προστασίας των υγρότοπων, έχουν γίνει εργασίες διάνοιξης δρόμου εντός των ορίων της Βρωμολίμνης, ενός εκ των τριών παράκτιων υγρότοπων.

Η Μεσογειακή Συμμαχία για τους Υγρότοπους καλεί τον πρωθυπουργό να επανεξετάσει επειγόντως το σχέδιο ανάπτυξης και να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα διατήρησης, όπως:

– Χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενης, με άδεια μόνο για δραστηριότητες που δεν θα αλλοιώνουν τις οικολογικές ιδιότητες των υγροτόπων.

– Υιοθέτηση μέτρων διατήρησης για την προστασία συγκεκριμένων ενδιαιτημάτων και ειδών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βόννης και της Βέρνης και τις Οδηγίες της Ε.Ε. για τη φύση.

– Αποτελεσματική εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 229/ΑΑΠ/2012 για τους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους.

Η προηγούμενη επιστολή, του Οκτωβρίου, με αποδέκτη τον πρωθυπουργό, δεν απαντήθηκε ποτέ, υπενθυμίζουν οι οργανώσεις.

Avgi.gr