Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το avgi.gr το μη λογοκριμένο κείμενο της σύμβασης της φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν δημοσίευσε τη σύμβαση σε λογοκριμένη μορφή καθώς δεν φαίνονται σημαντικά σημεία της συμφωνίας όπως η τιμή και ο αριθμός των δόσεων, αφού αυτά θεωρούνται ευαίσθητα δεδομένα για τον ανταγωνισμό της εταιρείας.

Από τα σημεία που αναλύονται συνάγεται το συμπέρασμα πως η σύμβαση έχει ειδική πρόβλεψη για τις πατέντες και τα πνευματικά δικαιώματα του εμβολίου, τα οποία διατηρεί η AstraZeneca, μέχρι να εγκαταλείψει κάποιο μέρος τη σύμβαση. Συνάγεται, δηλαδή το συμπέρασμα ότι η Κομισιόν μπορούσε να διαπραγματευτεί διαφορετικούς όρους αναφορικά με την κυριάοτητα του εμβολίου.

Γι αυτό και η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει η Ε.Ε. τις πατέντες, ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή των εμβολίων, είναι σημαντική και επίκαιρη. Υπενθυμίζεται πως η πρόταση Τσίπρα υιοθετήθηκε ως πρόταση της Αριστεράς από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το avgi.gr κατάφερε και ανέκτησε μεγάλο μέρος των κρυφών δεδομένων, τα οποία και παρουσιάζει.

Τι προκύπτει από το έγγραφο:

(11.2) Μετά την εγκατάλειψη της σύμβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτήν, μπορεί να αποκτήσει άδεια ή υπο-άδεια των πνευματικών δικαιωμάτων από την AstraZeneca σε βαθμό που κριθεί απαραίτητο [λογοκριμένο]

(7.4) Το σύνολο του «κόστους των προϊόντων» (εμβολίων) εκτιμάται στα 870 εκατομμύρια ευρώ. Εάν το τελικό τίμημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβεί το 20% αυτού, η AstraZeneca θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν το αυξημένο κόστος παραγωγής.  

(7.7) Η AstraZeneca μπορεί να σταματήσει την παράδοση εμβολίων αν κάποιο κράτος – μέλος ή και η Κομισιόν καθυστερήσουν την καταβολή των δόσεων του τιμήματος για 20 ημέρες. 

(7.2 )(b) Η Κομισιόν θα πληρώσει τη δεύτερη δόση της πληρωμής της, εντός 20 ημερών από τη στιγμή κατά την οποία η AstraZeneca θα παρουσιάσει στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι εξαντλήθηκαν οι πόροι της πρώτης δόσης και υπάρχει πρόοδος στην παραγωγή των εμβολίων. 

(7.3) Τα κράτη – μέλη θα πληρώσουν τα κόστη συσκευασίας, φύλαξης και διανομής του εμβολίου. 

(9) Η AstraZeneca θα παραδώσει τις συμφωνημένες επιπλέον δόσεις στο κόστος παραγωγής των αγαθών έως την 1η Ιουλίου 2021, εκτός από την περίπτωση όπου η AstraZeneca εκτιμήσει, καλή τη πίστη, ότι η πανδημία δεν έχει υποχωρήσει έως την 1η Ιουλίου 2021

(11.1) Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η AstraZeneca έχει προϋπάρχουσες υποχρεώσεις προς τρίτους, και συγκεκριμένα προς εργολάβους παρασκευής των προϊόντων της και κατόχους πατεντών.

Avgi.gr