Από την τσέπη τους θα κληθούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Και αυτό καθώς η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων, που είχε προβλεφθεί για πάνω από 600.000 χαμηλοσυνταξιούχους όταν τους κόπηκε το ΕΚΑΣ, σταματά στις 31 Δεκεμβρίου 2020 με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο οποίος δείχνει για πολλοστή φορά την αναλγησία του.

Έτσι από την 1η Ιανουαρίου θα πρέπει να πληρώνουν συμμετοχή για τα φάρμακά τους, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του Ν. 4655/2020. Να σημειώσουμε ότι, παρά τις πιέσεις από οργανώσεις συνταξιούχων, δεν έχει ληφθεί απόφαση ούτε προβλέπεται να ληφθεί απόφαση τις επόμενες ημέρες για την παράταση της ευεργετικής πρόβλεψης για τους συνταξιούχους με μεικτή σύνταξη μέχρι 500 ευρώ.

Από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται 606.280 χαμηλοσυνταξιούχοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4655/2020, η πλήρης απαλλαγή των χαμηλοσυνταξιούχων (που σταμάτησαν να λαμβάνουν το ΕΚΑΣ τον Δεκέμβριο του 2019) από τη συμμετοχή τους στην αγορά φαρμάκων λήγει στις 31.12.2020.

Έτσι, από 1.1.2021, 606.280 χαμηλοσυνταξιούχοι με μεικτή σύνταξη μέχρι 500 ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας (ΗΔΙΚΑ – «Ήλιος» για τον Νοέμβριο του 2020), θα πληρώνουν χωρίς απαλλαγή τα φάρμακά τους, δηλαδή θα καταβάλλουν την αναγραφόμενη τιμή λιανικής πώλησης.

Να σημειώσουμε ότι η απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη ως αντισταθμιστικό μέτρο χορηγήθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους το 2016, όταν σταμάτησε η χορήγηση του ΕΚΑΣ.

Οι συνταξιούχοι που επωφελούνται μέχρι σήμερα από τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα ή τη μειωμένη κατά 10% χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι συνταξιούχοι με τη μηδενική συμμετοχή και ήταν όσοι είχαν απολέσει το ΕΚΑΣ μετά το 2016, ενώ η δεύτερη κατηγορία (συμμετοχή στα φάρμακα 10%) όσοι συνέχιζαν να το λαμβάνουν μέχρι την πλήρη κατάργησή του στο τέλος του 2019.

Η τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για παράταση

Στο πολυνομοσχέδιο “σκούπα” του υπουργείου Υγείας ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κατέθεσε τροπολογία για την παράταση τουλάχιστον κατά ένα χρόνο της απαλλαγής των χαμηλοσυνταξιούχων από την εισφορά για τη φαρμακευτική δαπάνη, η οποία δεν έγινε δεκτή από τον Γ. Βούτση.

Συγκεκριμένα η τροπολογία που κατατέθηκε και απορρίφθηκε από την κυβέρνηση προέβλεπε: “Προτείνεται η παράταση για ένα έτος, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, της πλήρους απαλλαγής από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για όλους όσοι στερήθηκαν οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31η.12.2019 έως αντισταθμιστικό μέτρο, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της πανδημίας και της κοινωνικής κρίσης”.

Avgi.gr