Ο επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Αντρέα Ενρία, επαναφέρει με συνέντευξή του την πρόταση για από κοινού διαχείριση όλων των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων της ευρωζώνης που προέκυψαν στη διάρκεια της πανδημίας.

Να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο στην ευρωπαϊκή οικονομία, για μια ανάκαμψη με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από τις επίσημες προβλέψεις. Μια πεποίθηση που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και δεν αποκλείεται να φέρει πιο κοντά τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής κακής τράπεζας (Bad Bank).

Στόχος, η ανάληψη μέσω της Bad Bank όλων των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων της ευρωζώνης. Απόδειξη του πόσο κοντά είμαστε σε αυτή την προοπτική αποτελούν οι δηλώσεις του επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Αντρέα Ενρία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ το Σάββατο, 28/11.

Λίγους μήνες πριν είχε εξαρτήσει την προοπτική αυτή από ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Μάλιστα τότε δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να μη χρειαστεί Bad Bank αφού τα κεφάλαια, ύψους άνω των 600 δισ. ευρώ, που κατείχαν οι τράπεζες ίσως αποδεικνύονταν αρκετά εάν δεν χειροτέρευε η κατάσταση με την πανδημία.

«Οι μακροοικονομικές προοπτικές παραμένουν πολύ αβέβαιες, οπότε δεν μπορούμε ακόμη να αποκλείσουμε την πιθανότητα ότι η ανάκαμψη από το πλήγμα, από το σοκ, της πανδημίας θα είναι πιο αργή από ό,τι είχαμε ελπίσει και ότι θα συνεχίσει να υπάρχει σημαντική συσσώρευση «κόκκινων» δανείων», δήλωσε ο κ. Ενρία. «Ελπίζω ότι αυτό το σενάριο δεν θα υλοποιηθεί, πιστεύω όμως πως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Η προηγούμενη κρίση μάς δίδαξε ότι αν δεν εξυγιάνουμε γρήγορα τους ισολογισμούς των τραπεζών, οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν μια ταχύτερη ανάκαμψη και να βοηθήσουν τις οικονομίες μας να επανέλθουν στα προ της κρίσης επίπεδα.

Γενικά, οι εταιρείες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Companies) είναι εργαλεία που στο παρελθόν μπόρεσαν να ελευθερώσουν τους ισολογισμούς των τραπεζών από «κόκκινα» δάνεια, επιτρέποντάς τους να στηρίξουν τα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγαλύτερες εταιρείες.

Είμαι πεπεισμένος ότι, για να είναι αποτελεσματική, μια τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να συντονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος οι τράπεζες μιας χώρας να ωφελούνται από καλύτερες συνθήκες από ό,τι οι τράπεζες άλλης χώρας. Αυτό θα ήταν αντίθετο με τις αρχές της τραπεζικής ένωσης. Γι’ αυτό, είναι αναγκαία, κατά την άποψή μου, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα, με βάση την οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια συντονισμένη αναδιοργάνωση του τραπεζικού τομέα εφόσον ανέκυπταν προβλήματα στην πορεία», επισήμανε ο επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Πώς θα αποφευχθεί μια αμοιβαιοποίηση των ζημιών

«Η ιδέα συνάντησε αντιρρήσεις από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Από την πλευρά των τραπεζών, ο κλάδος θεωρεί ότι είμαι πολύ απαισιόδοξος, ενώ εκείνοι έχουν μια πιο ρόδινη εικόνα για το μέλλον. Ελπίζω, ειλικρινά, να έχουν δίκιο, εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι, ενώ ελπίζουμε για το καλύτερο, θα πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο. Και από την πλευρά των κυβερνήσεων, εκφράζεται η ανησυχία ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιο είδος αμοιβαιοποίησης των ζημιών – δηλαδή μια κυβέρνηση να χρειαστεί να πληρώσει για τις ζημιές που καταγράφουν τράπεζες σε άλλο κράτος-μέλος.

Πιστεύω ότι, επειδή αυτή η διαταραχή δεν οφείλεται σε πλημμελή συμπεριφορά εκ μέρους των τραπεζών, θα ήταν λογικό να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή απόκριση καθώς και κάποιο είδος επιμερισμού των ζημιών. Ομως αν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση γι’ αυτό, μπορούμε να το αποφύγουμε. Μπορούμε να έχουμε έναν μηχανισμό που να κατανέμει τις ζημιές στα κράτη-μέλη όπου βρίσκονται οι τράπεζες και ωστόσο να επωφεληθούμε από μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε», είπε ο κ. Ενρία.

Τι είναι το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Είναι το 4ο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ (μετά το Δ.Σ., το Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή) Συνεδριάζει κάθε τρεις εβδομάδες για να συζητήσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ. Προτείνει επίσης σχέδια εποπτικών αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Αποτελείται από τον πρόεδρο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), τον αντιπρόεδρο (που επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ), τέσσερις εκπροσώπους της ΕΚΤ και εκπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως εθνική εποπτική αρχή έχει έναν εκπρόσωπο στο Εποπτικό Συμβούλιο.