Την διεύρυνση των κινηματογραφικών συμπαραγωγών και σε κράτη εκτός των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με μείωση του ελάχιστου και αύξηση του μέγιστου επιτρεπτού ποσοστού συμμετοχής του παραγωγού κάθε χώρας στο κινηματογραφικό έργο, υπέγραψαν δέκα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, στις 30/1 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και στο πλαίσιο του 46ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ.

Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν την αναθεωρημένη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή. Εκ μέρους της Ελλάδας, την Σύμβαση υπέγραψε η γενική γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, Μαρία Ανδρεαδάκη -Βλαζάκη.

Από την αναθεωρημένη Σύμβαση «το όφελος των Ελλήνων παραγωγών δεν περιορίζεται μόνο στο ότι μπορούν πλέον να συμμετέχουν σε μία διεθνή συμπαραγωγή υψηλού προϋπολογισμού, με μόλις το 5% και να γίνουν αποκλειστικοί ιδιοκτήτες εκμετάλλευσης του έργου στην Ελλάδα και την Κύπρο και ιδιοκτήτες εκμετάλλευσης κατά το αναλογούν ποσοστό τους στον υπόλοιπο κόσμο, έναντι του 20 ή 10% που ορίζει η Σύμβαση του 1992» ενημερώνει το υπουργείο Πολιτισμού με ανακοίνωσή του και συνεχίζει: «Το όφελος αυτό επεκτείνεται και στις ταινίες διεθνούς συμπαραγωγής -ελληνικής πρωτοβουλίας- όπου ο ελληνικός όμιλος μπορεί να εξασφαλίσει το μέγιστο ποσοστό σε ταινίες μεσαίου ή χαμηλού προϋπολογισμού, με ελάχιστη συμμετοχή άλλων χωρών, οι οποίες όμως υποχρεούνται να αναγνωρίσουν την ταινία ως εθνική και να της εξασφαλίσουν εμπορική καριέρα στη χώρα τους ως εθνική ταινία».

Επίσης, η Σύμβαση αυτή «μπορεί να εφαρμοστεί και ως διακρατική Σύμβαση με όσες χώρες την υπογράψουν και με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει διακρατική σύμβαση για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές».

Αρμόδιος φορέας παρακολούθησης και εφαρμογής της Σύμβασης στην Ελλάδα είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ενώ στις εργασίες και τις διαδικασίες για την αναθεώρησή της συμμετείχε, ως εθνικός εμπειρογνώμονας, εντεταλμένος από το ΥΠΠΟΑ, ο κ. Γιάννης Ηλιόπουλος, διευθυντής ανάπτυξης και παραγωγής στο ΕΚΚ.

Εκτός της Ελλάδας, από τις πρώτες χώρες που υπέγραψαν την αναθεωρημένη Σύμβαση είναι η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σερβία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Την γενική εποπτεία για την τήρηση της Σύμβασης έχει το Ταμείο Eurimages του Συμβουλίου της Ευρώπης.