Μαρία Ψαρά

Πράσινο φως, αν και με αστερίσκους, δίνει η Κομισιόν για την αποδέσμευση της επόμενης δόσης των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που παρακρατούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Το ποσό των 767 εκ. ευρώ προορίζεται για την ελάφρυνση του χρέους, βάσει της συμφωνίας του 2018. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα πακέτο εκθέσεων και συστάσεων για όλες τις χώρες της ΕΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ανάμεσά τους η 12η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας και η γνώμη για το σχέδιο προϋπολογισμού 2022. 

Η 12η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας διαπιστώνει ότι η χώρα έχει σημειώσει περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν σε ορισμένους τομείς οι οποίες συνδέονται εν μέρει με τις δύσκολες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία και οι καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021.  

Συνεπώς, όπως αναφέρεται, «η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για να αποφασίσει το Eurogroup σχετικά με την αποδέσμευση της επόμενης δέσμης μέτρων για το χρέος που εξαρτώνται από την πολιτική». 

Ως παραδείγματα προόδου αναφέρονται: η νέα κοινή λειτουργική ταξινόμηση για δημοσιονομικούς και λογιστικούς σκοπούς, μέτρα στο πλαίσιο του αντιμονοπωλιακού μέτρου για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η απλούστευση της αδειοδότησης επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεις, επιδόματα αναπηρίας, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση. 

Καθυστερήσεις καταγράφονται στις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, στην εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, την υγειονομική περίθαλψη και τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, που απαιτούν προσοχή πριν από τα μέσα του 2022. 

Γνώμη για τον προϋπολογισμό 

“Δημοσιονομική σύνεση” λόγω υψηλού χρέους συστήνει στη χώρα μας η Κομισιόν στην γνώμη για το σχέδιο προϋπολογισμού 2022. Ως χώρα με υψηλό χρέος και αυξημένες προκλήσεις βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα ακόμα και πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, στην Ελλάδα «είναι σημαντικό να διατηρηθεί η συνετή δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμα δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα κατά τη λήψη υποστηρικτικών δημοσιονομικών μέτρων», τονίζει η Κομισιόν, προϊδεάζοντας για πιο σφιχτή επιτήρηση. Ανάλογες συστάσεις διατυπώνονται λόγω υψηλού χρέους για το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία,

Όπως αναφέρεται, το 2022, με βάση τις προβλέψεις της Κομισιόν και με βάση τις πληροφορίες που ενσωματώθηκαν στο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της Ελλάδας, ο δημοσιονομικός προσανατολισμός, συμπεριλαμβανομένης της ώθησης που παρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται να είναι υποστηρικτικός.  

Η Ελλάδα σχεδιάζει να παράσχει συνεχή στήριξη στην ανάκαμψη κάνοντας χρήση της Ταμείου για τη χρηματοδότηση πρόσθετων επενδύσεων. Όπως συνέστησε το Συμβούλιο, η Ελλάδα σχεδιάζει επίσης να διατηρήσει τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Δεδομένου του επιπέδου του δημόσιου χρέους της Ελλάδας και των υψηλών προκλήσεων βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, κατά τη λήψη υποστηρικτικών δημοσιονομικών μέτρων, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η συνετή δημοσιονομική πολιτική, προκειμένου να διασφαλιστούν βιώσιμα δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα.  

Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη σημασία της σύνθεσης των δημόσιων οικονομικών και της ποιότητας των δημοσιονομικών μέτρων, μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη, ιδίως με τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Τα περισσότερα από τα έκτακτα μέτρα στήριξης θα καταργηθούν σταδιακά το 2021 και αυτά που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος του 2022 αποσκοπούν στην τόνωση της συνολικής ζήτησης και της απασχόλησης, η οποία θα στηρίξει μια βιώσιμη και ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς.  

Επιπλέον, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα ανάκαμψης και το Ταμείο θα συμβάλουν σημαντικά στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Τέλος, η πραγματοποίηση δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως οι αναθεωρήσεις δαπανών, ο προϋπολογισμός επιδόσεων, η ολοκλήρωση της λειτουργικής ταξινόμησης και η ανάπτυξη ενός πράσινου προϋπολογισμού αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων οικονομικών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη της ανάκαμψης, η Ελλάδα καλείται να επανεξετάζει τακτικά τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης και να είναι έτοιμη να τα προσαρμόσει, εφόσον είναι απαραίτητο, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Όπως συνέστησε το Συμβούλιο, όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το Ταμείο για τη χρηματοδότηση πρόσθετων επενδύσεις για τη στήριξη της ανάκαμψης. Επίσης, όλα τα κράτη μέλη διατηρούν τα εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η παρουσίαση των αλλαγών στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις οποίες κεντρικό στοιχείο είναι η ενσωμάτωση του Ταμείου Ανάκαμψης στην αξιολόγηση των χωρών.  

efsyn.gr