Στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δείκτη Ισότητας των Φύλων βρίσκεται η Ελλάδα. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), το σκορ της Ελλάδας οριακά περνάει τη βάση (με 52,2 στους 100 πόντους) και είναι κατά 15,7 πόντους κάτω από το μέσο όρο της Ε.Ε. Οι ανισότητες των φύλων εστιάζονται περισσότερο στα πεδία της εξουσίας, του χρόνου και της εργασίας.

Ο δείκτης μετρά την πρόοδο της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. με την πάροδο του χρόνου. Κάθε χρόνο, δίνει στην Ε.Ε. και στα κράτη μέλη της βαθμολογία 1 έως 100, όπου η βαθμολογία 100 σημαίνει πλήρη ισότητα. Οι βαθμολογίες βασίζονται στα κενά μεταξύ γυναικών και ανδρών και στα επίπεδα επίτευξης σε έξι βασικούς τομείς: εργασία, οικονομία, γνώση, χρόνος, δύναμη και υγεία, και τους υποτομείς τους. Ο Δείκτης φωτίζει τομείς που χρειάζονται βελτίωση, παρέχοντας μια λεπτομερή ανάλυση σε επίπεδο Ε.Ε. και συμβάλει στη χάραξη πολιτικής στην ΕΕ.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων δείχνει τις τελευταίες τάσεις και την πρόοδο στην ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και σε όλα τα κράτη μέλη από το 2010. Φέτος, η ειδική εστίαση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων είναι στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας και στις συνέπειες για την ισότητα των φύλων, όπως η αύξηση της βίας στον κυβερνοχώρο κατά των γυναικών και των κοριτσιών ή η προκατάληψη των φύλων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η λίστα ρίχνει φως σε νέες μορφές εργασίας που οργανώνονται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών – κοινώς γνωστών ως πλατφόρμες εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο εστιάζει στο ποιος κάνει αυτές τις δουλειές και αν βοηθούν ή εμποδίζουν την ισότητα των φύλων. Η ψηφιοποίηση έχει γίνει όλο και πιο σημαντική κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και επηρέασε τις γυναίκες και τους άνδρες στην καθημερινή τους ζωή.

Ethnos. Gr