Κάθε μέρα που περνά ξεδιπλώνεται όλο και περισσότερο η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία συνίσταται στο ότι το μεγαλύτερο «βάρος» της οικονομικής κρίσης θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις περί απαγόρευσης των απολύσεων τόσο από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τους υπουργούς Σταϊκούρα – Βρούτση – Γεωργιάδη, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Όπως αποτυπώνεται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), αλλά και την πληροφόρηση που ζήτησαν οι τράπεζες, δεν υπάρχει υποχρέωση των επιχειρήσεων -οι οποίες θα λάβουν δάνειο με κρατική εγγύηση- να διατηρήσουν τις ίδιες θέσεις εργασίας έως την αποπληρωμή του. Συνεπώς η ρήτρα απασχόλησης, την οποία είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, είναι παρελθόν, καθότι προκύπτει ότι υπήρξαν «πιέσεις» κυρίως από μεγαλύτερους ομίλους επιχειρήσεων.

Τόσο οι δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών όσο και το αρχικό προσχέδιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος προϊδέασαν για το ότι θα υπάρχει κάποιου τύπου ρήτρα, η οποία θα συνδέεται με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, κάτι το οποίο τελικά δεν θα ισχύσει.

Βάσει των παραπάνω πολλές επιχειρήσεις θα λάβουν δάνεια με κρατική εγγύηση, χωρίς όμως να δεσμευτούν όχι μόνο να μην κάνουν απολύσεις (αυτό άλλωστε ήδη ισχύει από 1ης Ιουνίου), αλλά ούτε να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, κάτι τέτοιο ευνοεί κυρίως μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα κάνουν χρήση της λήψης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, αλλά οι εργαζόμενοι δεν θα προστατεύονται! Με άλλα λόγια το πρόγραμμα της κυβέρνησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα μπορούσε να μετονομαστεί.

Οι ευεργετικές διατάξεις

Ας δούμε όμως ποιες είναι οι ευεργετικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις που θα απευθυνθούν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη χρηματοδότηση των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων το ταμείο θα εγγυάται -κατά 80%- το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος και αντίστοιχα το 32% του συνολικού χαρτοφυλακίου μεγάλων επιχειρήσεων.

Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης ανέρχεται σε 80%, ενώ η εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκειας έως πέντε έτη και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019 (στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του) ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

Επιπλέον της εγγύησης παρέχεται επιχορήγηση προμήθειας εγγύησης των δανειοληπτών, προϋπολογισμού έως 250 εκατ. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ως χαρτοφυλάκιο εγγυημένων δανείων νοείται το σύνολο των νέων δανείων, ανά τράπεζα, που έχουν εκταμιευθεί στο πλαίσιο της δράσης και πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ η κάθε τράπεζα, η οποία θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, υποχρεούται να παρακολουθεί τα παραπάνω δάνεια διακριτά από τις υπόλοιπες πιστώσεις της.

Το μόνο που δεν θα χρειάζεται πλέον να ελέγχεται είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στην εκάστοτε επιχείρηση.