Το ποσοστό που έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στις πρόσφατες εθνικές εκλογές τον ανέδειξε ηγετική δύναμη του προοδευτικού χώρου.

Το γεγονός αυτό αποτελεί εντολή και πολιτική προτροπή να
αντιστοιχηθεί με την κοινωνία και να διαμορφώσει συνθήκες, δυνατότητες συλλογικής δράσης και αριστερής προοδευτικής έκφρασης στα πολλαπλά κοινωνικά πεδία.

Εκεί δηλαδή όπου η αντιπαράθεση μεταξύ της προοδευτικής και της συντηρητικής πολιτικής όχι μόνον παραμένει, αλλά καταγράφεται με μεγαλύτερη ένταση, διευρυνόμενη από τις οικονομικές συνθήκες και τις κοινωνικές ανισότητες που συστηματικά προωθούνται από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική.

Οι πολίτες που με την ψήφο τους επέλεξαν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποτελέσουν τη συλλογική δύναμη μέσα στην κοινωνία, οργανωμένοι σε ένα κόμμα μαζικό, με στρατηγικό σχέδιο. Η ψήφος των πολιτών στον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί την έκφραση της θέλησής τους για την προοδευτική πολιτική με τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά που σε αρκετά στοιχεία της την προσδιόρισαν.

Αυτοί οι πολίτες πρέπει να έχουν την πολιτική τους αντιπροσώπευση, με διάφορες μορφές, στο πλαίσιο βέβαια ενός κόμματος που ορίζεται από την αριστερή προοδευτική πολιτική, διαρκώς ανανεούμενη και ενισχυόμενη εξελικτικά.

Δεν χρειάζεται να κατατίθεται φόβος για τον μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, με την επίκληση της ενδεχόμενης αλλοίωσης της πολιτικής και ιδεολογικής του ταυτότητας. Ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προωθήσει και να εκφράσει μια Αριστερά ανοιχτή και ευρύχωρη για να μπορούν συμμετοχικά να εκφράζονται και να συμπορεύονται όσο το δυνατόν ευρύτερες αριστερές, σοσιαλιστικές, προοδευτικές και οικολογικές κοινωνικές δυνάμεις, που θα μπορούν να οικοδομήσουν ένα πλατύ προοδευτικό ρεύμα ικανό να μετακινεί την πολιτική σε ουσιαστική προοδευτική κατεύθυνση.

Μια Αριστερά όχι περιχαρακωμένη, αλλά προωθητική της «κυβερνώσας Αριστεράς».

πηγή: DOCUMENTO, 29/9/2019