Με αποφάσεις
 του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Φώτη Κουβέλη, προχωρούν οι διαγωνισμοί, οι οποίοι έχουν ήδη
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

Α) Για την
επιλογή  και κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων
του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με εφαρμογή του συστήματος  μοριοδότησης  
των υποψηφίων( ΦΕΚ 2045Β /4-6-2019).

Β) Για την
επιλογή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων(Σ.Δ Λ/Φ) του Λιμενικού  Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με εφαρμογή
του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων(ΦΕΚ 2098Β/5-6-2019) .

H διαδικασία
και για τους δύο διαγωνισμούς, θα γίνει  
με τη  συμμετοχή  του  ΑΣΕΠ.     

Μετά και τη δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, θα ακολουθήσει η προκήρυξη των δύο διαγωνισμών  από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο προσεχές διάστημα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής: www.hcg.gr