Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το Α’ εξάμηνο του 2018 για τον ΟΛΠ, καθώς -σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ενέκρινε το ΔΣ της ΟΛΠ Α.Ε- τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 18,7 εκατ. ευρώ και είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με τα 8,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017 (μεταβολή +117 %) και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται 13,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2017, τα οποία μάλιστα είναι τα υψηλότερα στη σύγχρονη ιστορία της ΟΛΠ Α.Ε. για το συγκεκριμένο διάστημα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Επίσης, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 63,5 εκατ. ευρώ, έναντι 52,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 22,1% (11,5 εκατ. ευρώ). H μεταβολή αυτή, όπως εξηγεί η εταιρεία, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ (+29,5%), των εσόδων από τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (+20,1%), των εσόδων από τη διακίνηση αυτοκινήτων (+29,7%), και των εσόδων από δεξαμενισμούς (+48,3%).

Οι αμοιβές προσωπικού που αποτελούν καθοριστικό μέγεθος των λειτουργικών εξόδων κατά το α΄ εξάμηνο του 2018, παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν σε 28,8 εκατ. ευρώ έναντι 30,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Η μείωση οφείλεται στο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για όσους εργαζομένους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Cpt. Fu Chengqiu δήλωσε: «Τα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη δυναμική της ΟΛΠ Α.Ε. και μάλιστα η ανοδική τάση συνεχίζεται και κατά το δεύτερο μισό του 2018. Επίσης επιβεβαιώνουν τις ορθές επιλογές του στρατηγικού μας σχεδιασμού και τη σωστή κατεύθυνση του επενδυτικού μας προγράμματος, για το οποίο εξακολουθούμε να αναμένουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις για να προχωρήσουμε σε έργα, που θα διατηρήσουν τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων».

πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών