Για το “πόθεν έσχες” και τη Δικαιοσύνη

  • Η δήλωση του «πόθεν έσχες» πρέπει να είναι πλήρης, με το σύνολο των περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων των υπόχρεων στην υποβολή, χωρίς εξαιρέσεις. Έτσι υπηρετείται η διαφάνεια και η σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

 

  • Δεν κινδυνεύει ούτε η Δημοκρατία ούτε η δικαστική εξουσία από την κριτική και τον κοινωνικό έλεγχο του δικαιοδοτικού της έργου. Οι θεσμικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και της προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστών υφίστανται και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες.

 

  • Το κύρος της δικαστικής εξουσίας δεν πρέπει να αναζητείται στη σιωπή της κοινωνίας για όσα αυτή δικαιοδοτεί. Το κύρος της προκύπτει από την αντικειμενικότητα της δικαιοδοτικής κρίσης της. Μια αντικειμενικότητα που θέλει τον δικαστή «τρίτο», μη συνδεόμενο με κανένα στοιχείο της υπόθεσης που κρίνει. Να μην αισθάνεται ο δικαστής «διάδικος», να μην δεσμεύεται από τις προσωπικές πολιτικές του απόψεις και επιλογές. Αυτονόητο στοιχείο για το κύρος του αποτελεί η μη εμπλοκή του, άμεση ή έμμεση, φανερή ή κρυπτόμενη, στην πολιτική αντιπαράθεση.

 

19/12/2017