Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης θα πρέπει να αναδειχθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, στη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου στο Γκέτενμποργκ της Σουηδίας.

Ειδικότερα, η τελική έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθούν τα εξής:

– Να εφαρμοστούν οι αρχές και τα δικαιώματα που ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των πολιτικών και μέσω των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών για το 2018.

– Να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων και στη “Νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο” σε επίπεδο ΕΕ.

– Να επιτευχθεί ταχεία πρόοδος στα εκκρεμή κοινωνικά ζητήματα σε επίπεδο ΕΕ, μεταξύ των οποίων η απόσπαση εργαζομένων, ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, και επίσης να υπάρχει ετοιμότητα για την ταχεία εξέταση των μελλοντικών πρωτοβουλιών που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2018.

– Να δοθεί συνέχεια στις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης της ΕΕ 2018-2019 για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων.

– Να συνεχιστεί η πρόοδος σχετικά με το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση τo 2018 στην εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων, που προορίζονται για τα άτομα με τις μεγαλύτερες ανάγκες σε δεξιότητες.

“Η Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής ήταν μία ιστορική στιγμή στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι προϋποθέσεις για να οικοδομηθεί μία ισχυρότερη και περισσότερο δημοκρατική και δίκαιη Ένωση είναι η δίκαιη απασχόληση, η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η ισότητα των ευκαιριών” δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, προσθέτοντας ότι “με τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όλα τα θεσμικά όργανα και οι ηγέτες της ΕΕ έχουν αναλάβει από κοινού την ευθύνη να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών μας σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς”.

“Τώρα είναι η στιγμή της υλοποίησης. Η προσπάθεια αυτή ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου” κατέληξε ο κ. Γιούνκερ. Από την πλευρά του, ο συνδιοργανωτής της Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής, πρωθυπουργός της Σουηδίας, Στέφαν Λεβέν, ανέφερε ότι “ήρθε η ώρα για μία κοινωνική Ευρώπη” τονίζοντας, παράλληλα, ότι “πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ανθρώπων και να αυξηθεί ταυτόχρονα η ανταγωνιστικότητα σε μία παγκόσμια οικονομία”.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ