Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,550 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2017 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,117 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,573 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού ενώ όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών η υποεκτέλεση των εσόδων το οκτάμηνο οφείλεται κυρίως στην έναρξη της καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ από τον Σεπτέμβριο αντί για τον Αύγουστο που είχε προβλεφθεί ποσό που εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα το οκτάμηνο οι επιστροφές εσόδων από το δημόσιο υπερέβησαν του στόχου που είχε τεθεί κατά 469 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα:

Σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 1,265 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 2,684 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 1,226 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 31,439 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,741 δισ. ευρώ ή 5,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,248 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,759 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.

Επισημαίνεται ότι, η υποεκτέλεση οφείλεται κυρίως στην έναρξη καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 (1,027 δισ. ευρώ), από το μήνα Σεπτέμβριο, αντί για το μήνα Αύγουστο, όπως είχε προβλεφθεί.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,565 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2,096 δισ. ευρώ).

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ