Περίπου 300 σχέδια του Νίκου Νικολάου, από τα φοιτητικά χρόνια του έως την ανέκδοτη εικονογράφηση που έκανε για τη Γυναίκα της Ζάκυθος, του Διονυσίου Σολωμού, παρουσιάζει από την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Μαρτίου, το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ).

Η έκθεση συνοδεύεται από έκδοση με κείμενο του Ν. Π. Παΐσιου, ο οποίος ξεχωρίζει δύο περιόδους στο σχέδιο του Νικολάου, με ορόσημο το 1948. Στην πρώτη περίοδο «εμπνέεται από τη φύση, ενώ στη δεύτερη (1948-1986) το ενδιαφέρον του στρέφεται στην ανθρώπινη μορφή, ιδίως τη γυναικεία, αποδίδοντάς την σχεδιαστικά με τρόπο λιτό και ουσιαστικό, με ένα σαφές και δυνατό σχέδιο».

Το 2008, με φροντίδα του Ιδρύματος Νίκου και Αγγέλας Νικολάου, ξεκίνησε η καταγραφή του αρχείου σχεδίων του καλλιτέχνη, την οποία συνέχισε και ολοκλήρωσε το 2012 το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, το Ίδρυμα Νικολάου δώρισε στο ΜΙΕΤ το αρχείο του ζωγράφου, το οποίο ταξινομήθηκε, καταγράφηκε και αποτέλεσε σημαντική πηγή για την τεκμηρίωση των έργων της έκθεσης.